Головна | Реєстрація | Вхід | RSSПт, 07.08.2020, 07:08

Почаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 
Меню сайту 
Форма входу

 
Погода

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0Головна » 2020 » Июль » 6 » Звіт директора школи за 2019-2020 навчальний рік
11:09
Звіт директора школи за 2019-2020 навчальний рік

Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи школи за 2019-2020 навчальний рік – рік напруженої праці, творчих здобутків, нових відкриттів.    Відбуваються зміни у сфері формування змісту середньої загальної освіти – перегляду та оновлення навчальних програм, підручників, усього навчально-методичного комплексу, необхідного для успішного функціонування та розвитку сучасної школи.

Як директор школи, протягом звітного періоду,  я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника.

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно зі  ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту, Правил конкурсного приймання та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі.

На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється  теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМО, районних методичних об’єднаннях учителів,  районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах,  використовують Інтернет-ресурси.

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив працював за педагогічною проблемою «Забезпечення інтелектуального, фізичного, духовного і морального розвитку школяра шляхом впровадження елементів сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес – основа самореалізації особистості, здатної  сприймати життя як творчий процес», за виховною проблемою «Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої людини, здатної до саморозвитку та самовдосконалення».

 

І. Загальна інформація про школу.

У вересні 2020 року школа розпочне свій 36 навчальний рік. Почаївська загальноосвітня школа І—IІI сту­пенів є колективною власністю  Гребінківської районної ради Полтавської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Гребінківської РДА,  якому делеговані відповідні повноваження.

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1984 році, земельна ділянка, яка належить школі, має площу 1,42 га.

Навчальний заклад працює в одну зміну, навчальний тиждень – п’ятиденний.

Виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання статті 35 Закону України  «Про  освіту», статті 6 ЗУ «Про загальну середню освіту», статті 19 ЗУ «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 року № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які  проживають у мікрорайоні закладу. Усі діти охоплені навчанням. До 1 класу набрали 5 учнів, до 10 класу – 3 учні. В наступному навчальному році планується до 1 класу набрати 8 учнів. Згідно робочого навчального плану на 2019-2020 навчальний рік з варіативної складової плану виділялись години на вивчення історії Полтавщини, креслення,  технологій, Захист Вітчизни.

Педагогічний колектив продовжував роботу по впровадженню інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процес, удосконалення активних і цікавих форм проведення уроків, здійснення індивідуального та диференційованого підходу до учнів в процесі навчання та виховання.

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання та заземлення, розроблені функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації навчально – виховного процесу в кабінеті інформатики, спортивному залі. Своєчасно проводилися вступні та первинні інструктажі на робочому місці співробітників навчального закладу. Згідно методичних рекомендацій щодо роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в кожному навчальному кабінеті, майстерні, спортзалі, спортмайданчику проводяться перевірки безпечних умов для праці та навчання із складанням відповідних актів, встановлені нові вогнегасники.

Із учнями школи перед та після канікул проводились цільові інструктажі та фіксувались у журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, закріплені за кожним класним керівником, учителем-предметником та в кожному кабінеті та спортзалі.

         Перед осінніми, зимовими, весняними та літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів. На сторінках класного журналу «Бесіди з безпеки життєдіяльності» записувалися відповідні бесіди.

Учителі-предметники проводили інструктажі перед виконанням завдань лабораторної або практичної роботи, зміною видів роботи на уроках праці, фізичної культури, які фіксувалися в класних журналах.

Своєчасно проводилися інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: змагання, олімпіади, конкурси, а також перед проведенням позакласних та позашкільних заходів.

У школі створені інформаційні стенди, куточки на тему безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях. У травні цього року був проведений День Цивільного захисту.

 

Методична робота

Методична робота в школі – спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога.

Адміністрація Почаївської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів глибоко усвідомлює завдання активізації методичної роботи в школі в світлі державної політики в галузі освіти. Вона підкреслює, що це напрямок роботи, який без значних матеріальних затрат, цілком покладається на них, що підвищення майстерності учителя починається в школі. Методична робота в школі будується відповідно до чинних вимог як багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої колективної, групової та індивідуальної діяльності учителів, спрямована на активізацію педагогічних міні-досліджень і покращення якості методичних розробок; на підвищення рівня навчально-виховного в школі.

Щорічно в школі видається наказ про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами, що визначає науково – методичну проблему, над якою працюватиме школа, структуру організації методичної роботи.

Науково – методична робота в Почаївській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів  представлена такими компонентами:

§  методичні та педагогічні ради;

§  предметні методичні об’єднання;

§  самоосвіта;

§  продукти самоосвітньої діяльності.

Засідання проводилися за такими темами:

 •   Аналіз роботи колективу за минулий навчальний рік.
 •   Розвиток творчої ініціативи вчителів, удосконалення і пошук активних і цікавих форм проведення уроку, використання ІКТ як засобу навчання.
 •   Здійснення індивідуального та диференційованого підходу до учнів під час навчально-виховного процесу.
 • Стан самоосвіти педагогічних працівників.

У 2019-2020 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до нормативних документів.

У закладі діє налагоджена система роботи – це методичні об’єднання вчителів, де обговорювалися питання:

 •   Вивчення документів про освіту.
 •  Аналіз навчальних програм, інструкцій, планів, рекомендацій.
 •  Організація та проведення контрольних зрізів знань, відкритих уроків та виховних заходів.
 •   Підготовка методичних розробок уроків.
 • Вивчення передового педагогічного досвіду та впровадження його елементів.
 •  Затвердження матеріалів ДПА.

У жовтні-листопаді 2019 року  учні школи брали участь у І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських   олімпіад з базових навчальних предметів, а переможці шкільного етапу  брали участь у ІІ (районному). Переможцями районних олімпіад стали:

з фізики:

·        Купрій Дарій, учень 7 класу, ІІІ місце, (вчитель Низова Н.П.)

з біології:

·        Шарпило Сергій, учень 11 класу, ІІІ місце,  (вчитель Таран Г.І.)

з математики:

·        Купрій Дарій, учень 7 класу, ІІІ місце, (вчитель Низова Н.П.)

з трудового навчання:

·        Шарпило Сергій, учень 11 класу, ІІ місце,  (вчитель Бондаренко В.А.)

з хімії:

·        Огієвич Владислав,т учень 9 класу, ІІ місце, (вчитель Таран Г.І.).

·        Шарпило Сергій, учень 11 класу, ІІІ місце,  (вчитель Таран Г.І.)

За підсумками Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка: ІІІ місце Гуртовенко Максим, учень 6 класу (вчитель Миколаєнко О.А.)

У 2019 – 2020 н.р. МО класних керівників Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів працювало згідно плану. Відповідно було сплановано і виховну роботу з класними колективами.

Члени МО керувалися у своїй роботі  нормативно-правовими документами МОН України,  Полтавської облдержадміністрації, районного відділу освіти, молоді та спорту Гребінківської РДА.

Зміст виховної діяльності будувався у відповідності до Концепції виховної діяльності як і в попередні роки.

Проведено:

 •   Традиційне свято: урочисту лінійку «Свято Першого дзвінка»,  вітальну програму до професійного свята – Дня вчителя.
 •     шкільний огляд художньої самодіяльності «Веселка»,
 •     новорічні свята, вітання вчителів - жінок зі святом 8 березня,
 •     заходи до вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні,
 •      заходи до Дня захисника України та до  дня виведення військ з Афганістану.

Взяли активну участь у:

 •    щорічному проведенні дня села Почаївка,
 •      в експедиції «Моя Батьківщина - Україна».

Учні школи взяли участь у:

 •     у Х районних спортивно-розважальних юнацьких іграх «Козацькі забави», які проходили у с. Овсюки Гребінківського району та зайняли ІV місце.

З профілактичною метою та з метою збереження життя і здоров’я школярів було проведено Тижні Знань з основ безпеки життєдіяльності та  дорожнього руху, Місячник «Увага! Діти на дорозі!», День цивільного захисту, Місячник боротьби з туберкульозом та ін. Було організовано чергову екскурсію до ДСНС м. Гребінка.

Особливих результатів досягли учні школи у спортивному житті. Команди з міні-футболу та волейбольна зайняли відповідно ІІІ і І місця в районі, взяли участь в змаганнях з легкої атлетики.

Превентивній роботі школа приділяє велику увагу.  Постійно проводяться виховні заходи, пов’язані з вихованням поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну. Організовано флеш-моб до дня Соборності України, свято рідної мови, Шевченківські читання, День вишиванки у школі.

Класні керівники є членами шкільного Штабу профілактики правопорушень. Організовуються  місячники правовиховної та правоосвітньої роботи, під час яких проведено: бесіди, вікторини, виставки дитячих малюнків та плакатів, диспути, усні журнали, виховні години, експрес – ігри, перегляди дитячих презентацій. Організовано та проведено заходи до Всеукраїнського Тижня прав людини, акцію «16 днів проти насильства»,  флеш-моб «Ми проти булінгу», єдиний урок до Дня безпечного Інтернету.

У школі діє учнівське самоврядування. Організовано роботу дитячих об’єднань учнів (1-4 класи – «Козачата», 5-7 класи – «Джерельця душі») та клубу «Старшокласник» (учні 8-11класів). Під керівництвом класних керівників учні старших класів проводять вечори відпочинку.

Організовуються та проводяться зустрічі, бесіди, виховні години на профорієнтаційні теми з представниками різних навчальних закладів. Систематично проходять зустрічі з представниками різних навчальних закладів та випускниками школи з профорієнтаційною метою.

Виходячи з вище зазначеного, вважаю, що робота методичного об’єднання класних керівників у  2019 – 2020 навчальному році проведена на достатньому рівні.

 Робота з батьками.

З кожним роком у країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

Протягом року було проведено загальношкільні  та  двічі на семестр класні батьківські збори, чотири засідання батьківського комітету школи.

На батьківських зборах розглядалися  питання:

- профілактики дитячого травматизму;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

- впливу сім’ї на середовище дитини;

- організації навчального року:  проведення ДПА, ЗНО;

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.

    Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів.

Під час дистанційного навчання школа працювала на платформі Google Classroom. Щодня вчителі додавали матеріали з кожного предмета, що складалися з текстових документів, Google-форми та тестів, презентацій, відео та аудіо файлів. Використовувалися сервіси для організації дистанційної форми навчання Google Classroom для 1-11 класів з усіх предметів, відео уроки «Всеукраїнської школи онлайн» на телеканалах для 5-11 класів та 1-4 класів, вчителі використовували Viber. Вчителі переглядали відеоконференції для дистанційної форми навчання, посилання в інтернеті та сайти школи для опрацювання додатку Google Classroom, Zoom. Учні 11 класу проходили дистанційні курси підготовки до ЗНО.

  Єдина педагогічна тема та завдання на 2020-2021 навчальний рік

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу залишається актуальною низка питань, що акумулюються в єдиній педагогічній темі «Підвищення рівня якості освітніх послуг на основі створення акмеологічного середовища, креативної діяльності педагогічного колективу для формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах глобалізації освітнього простору». 

Переглядів: 73 | Додав: moderator | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Пошук
Календар
«  Июль 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2020