Головна | Реєстрація | Вхід | RSSВівторок, 25.06.2019, 09:07

Почаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 
Меню сайту 
Форма входу

 
Погода

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Головна » 2018 » Червень » 20 » Звіт директора школи
15:17
Звіт директора школи

Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи школи за 2017-2018 навчальний рік – рік напруженої праці, творчих здобутків, нових відкриттів. Відбуваються зміни у сфері формування змісту середньої загальної освіти – перегляду та оновлення навчальних програм, підручників, усього навчально-методичного комплексу, необхідного для успішного функціонування та розвитку сучасної школи.

Як директор школи, протягом звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника. 

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно зі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту, Правил конкурсного приймання та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому процесі.

На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМО, районних методичних об’єднаннях учителів, районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах, використовують Інтернет-ресурси.

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив працював за педагогічною проблемою «Забезпечення інтелектуального, фізичного, духовного і морального розвитку школяра шляхом впровадження елементів сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес – основа самореалізації особистості, здатної сприймати життя як творчий процес», за виховною проблемою «Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої людини, здатної до саморозвитку та самовдосконалення».

 

І. Загальна інформація про школу.

У вересні 2018 року школа розпочне свій 34 навчальний рік. Почаївська загальноосвітня школа І—IІI сту­пенів є колективною власністю Гребінківської районної ради Полтавської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Гребінківської РДА, якому делеговані відповідні повноваження.

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1984 році, земельна ділянка, яка належить школі, має площу 1,42 га.

Навчальний заклад працює в одну зміну, навчальний тиждень – п’ятиденний.

Виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 ЗУ «Про загальну середню освіту», статті 19 ЗУ «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 року № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усі діти охоплені навчанням. До 1 класу набрали 4 учні, до 10 класу – 5 учнів. В наступному навчальному році планується до 1 класу набрати 9 учнів, до 10 – 5 учнів. Згідно робочого навчального плану на 2017-2018 навчальний рік з варіативної складової плану виділялись години на вивчення історії Полтавщини, креслення, технологій, Захист Вітчизни.

Педагогічний колектив продовжував роботу по впровадженню інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процес, удосконалення активних і цікавих форм проведення уроків, здійснення індивідуального та диференційованого підходу до учнів в процесі навчання та виховання.

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання та заземлення, розроблені функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації навчально – виховного процесу в кабінеті інформатики, спортивному залі. Своєчасно проводилися вступні та первинні інструктажі на робочому місці співробітників навчального закладу. Згідно методичних рекомендацій щодо роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в кожному навчальному кабінеті, майстерні, спортзалі, спортмайданчику проводяться перевірки безпечних умов для праці та навчання із складанням відповідних актів, встановлені нові вогнегасники.

Із учнями школи перед та після канікул проводились цільові інструктажі та фіксувались у журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, закріплені за кожним класним керівником, учителем-предметником та в кожному кабінеті та спортзалі.

Перед осінніми, зимовими, весняними та літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів. На сторінках класного журналу «Бесіди з безпеки життєдіяльності» записувалися відповідні бесіди.

Учителі-предметники проводили інструктажі перед виконанням завдань лабораторної або практичної роботи, зміною видів роботи на уроках праці, фізичної культури, які фіксувалися в класних журналах.

Своєчасно проводилися інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: змагання, олімпіади, конкурси, а також перед проведенням позакласних та позашкільних заходів.

У школі створені інформаційні стенди, куточки на тему безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях. У травні цього року був проведений День Цивільного захисту.

 

Методична робота

Методична робота в школі – спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога.

Адміністрація Почаївської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів глибоко усвідомлює завдання активізації методичної роботи в школі в світлі державної політики в галузі освіти. Вона підкреслює, що це напрямок роботи, який без значних матеріальних затрат, цілком покладається на них, що підвищення майстерності учителя починається в школі. Методична робота в школі будується відповідно до чинних вимог як багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої колективної, групової та індивідуальної діяльності учителів, спрямована на активізацію педагогічних міні-досліджень і покращення якості методичних розробок; на підвищення рівня навчально-виховного в школі.

Щорічно в школі видається наказ про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами, що визначає науково – методичну проблему, над якою працюватиме школа, структуру організації методичної роботи.

Науково – методична робота в Почаївській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів представлена такими компонентами:

 • методичні та педагогічні ради;
 • предметні методичні об’єднання;
 • самоосвіта;
 • продукти самоосвітньої діяльності.

Засідання проводилися за такими темами:

 • Аналіз роботи колективу за минулий навчальний рік.
 • Розвиток творчої ініціативи вчителів, удосконалення і пошук активних і цікавих форм проведення уроку, використання ІКТ як засобу навчання.
 • Здійснення індивідуального та диференційованого підходу до учнів під час навчально-виховного процесу.
 • Стан самоосвіти педагогічних працівників.

У 2017-2018 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до нормативних документів.

У закладі діє налагоджена система роботи – це методичні об’єднання вчителів, де обговорювалися питання:

 • Вивчення документів про освіту.
 • Аналіз навчальних програм, інструкцій, планів, рекомендацій.
 • Організація та проведення контрольних зрізів знань, відкритих уроків та виховних заходів.
 • Підготовка методичних розробок уроків.
 • Вивчення передового педагогічного досвіду та впровадження його елементів.
 • Затвердження матеріалів ДПА.

З метою реалізації фахової та методично грамотної роботи педагогічного колективу та згідно графіку методичної роботи районного відділу освіти, молоді та спорту Гребінківської РДА на базі навчального закладу було проведено районний семінар вчителів математики.

У жовтні-листопаді 2017 року учні школи брали участь у І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, а переможці шкільного етапу брали участь у ІІ (районному). Всеукраїнський благодійний культурно-науковий фонд Т.Г.Шевченка оголосив квест-марафон 2018 «Чи знаємо ми Тараса Шевченка?» (творчість, життя, світова шевченкіана). За підтримки вчителя Опанасенко Н.М., учень 9 класу Почавської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шарпило Сергій взяв участь у названому квест-марафоні і став переможцем першого та другого турів і був запрошений на третій тур у місто Канів на Чернечу гору, де одержав Свідоцтво переможця другого туру та в подарунок книгу за участь у третьому турі. Поїздка в Шевченківський національний заповідник була організована директором школи, вчителем історії Степаненком С.М. та вчителем української мови та літератури Опанасенко Н.М.

Випускниця 11 класу Шовкопляс Анастасія взяла участь у І турі олімпіади з хімії для вступу у ВНЗ. Набравши більше 80% можливих балів, вона стала учасником ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з хімії для вступу до НУБіП України. Набравши 99 балів із 100 можливих, наша цьогорічна випускниця одержала сертифікат в якому зазначено, що при вступі до даного університету до сертифікату ЗНО з хімії буде додано додаткових 18 балів.

Учитель хімії та біології Таран Г.І. взяла участь в ХІ Всеукраїнських Менделєєвських читаннях при Полтавському педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

Команда «Почаївські козачата» виборола VII загальнокомандне місце у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») та І місце за змагання із стрільби.

Команда «Майбутнє» взяла участь у І етапі районного Всеукраїнського фестивалю конкурсу «Молодь обирає здоров’я».

Під керівництвом вчителя української мови та літератури Миколаєнко О.А. учні 11 класу: Гуртовенко А, Осипчук М., Шовкопляс А., взяли участь у літературному конкурсі «Ми за тверезе життя».

Сертифікатами і дипломами були нагородженні учні за перемогу і участь у конкурсах «Соняшник-2018» і «Кенгуру-2018», відповідно координаторами цих конкурсів були вчителі Опанасенко Н.М. і Опанасенко А.А.

Взяли участь в огляді художньої самодіяльності «Веселка».

Учні школи брали участь у спортивних змаганнях: з легкої атлетики в першості району в осінньому кросі, настільному тенісі, змаганні з волейболу, де зайняли ІІІ місце, у ІІ етапі спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя».

 

Робота з батьками.

З кожним роком у країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

Протягом року було проведено загальношкільні та двічі на семестр класні батьківські збори, чотири засідання батьківського комітету школи.

На батьківських зборах розглядалися питання:

- профілактики дитячого травматизму;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

- впливу сім’ї на середовище дитини;

- організації навчального року: проведення ДПА, ЗНО;

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.

Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів.

 

Єдина педагогічна тема та завдання на 2018-2019 навчальний рік

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу залишається актуальною низка питань, що акумулюються в єдиній педагогічній темі «Підвищення рівня якості освітніх послуг на основі створення акмеологічного середовища, креативної діяльності педагогічного колективу для формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах глобалізації освітнього простору».

 

Переглядів: 103 | Додав: moderator | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Мурчик
Пошук
Календар
«  Червень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Архів записів
Друзі сайту

// реклама
Copyright MyCorp © 2019